เกร็ดความรู้

ค่า pH กับสกินแคร์

ค่า pH กับสกินแคร์

ค่า pH เป็นค่าที่ใช้วัดความเป็นกรด-ด่าง โดยเริ่มตั้งแต่ 0-14

Retinoids กับ Retinol 

Retinoids กับ Retinol 

Retinoids กับ Retinol ได้ยินสองคำนี้บ่อยๆ แต่ไม่ค่อยแน่ใจมันต่างกันยังไง